Аутизмыг таниулах

Aутизмын тухай ойголтыг дэлгэрүүлэх, эерэг хандлагыг нийгэмд бий болгох

Сургалт мэдээлэл

Сургалт хийх, мэдээлэл өгөх, эх сурвалж хэрэглэгдэхүүнээр хангах, зөвөлгөө өгөх зэргээр эцэг эхчүүдийг дэмжих

Боловсролын хүртээмж

Аутизмтай хүүхэд, насанд хүрсэн хүн бүрийн боловсролын хүртээмжийг сайжруулах (тэгш хамруулах, тусгай сургалт)

Аутизмын эрт оношлогоо

Аутизмын эрт оношлогоо илрүүлэлтийг сайжруулах, эрт үеийн сургалт, засал, оролцоог нэмэгдүүлэх

Зөвлөгөө

Олон нийт, багш, эмч мэргэжилтнүүдэд зориулсан сургалтуудыг зохион байгуулж, аутизмтай хүүхдүүдтэй харилцах арга зүй, тэдэнтэй ажиллах арга барил зөвлөгөө өгөх

Хамтын ажиллагаа

Төрийн ба төрийн бус байгууллагуудтай дээрх зорилтуудаа хэрэгжүүлэхдээ хамтран ажиллах

Эрүүл мэнд

Аутизмтай хүүхдэд үзүүлэх эрүүл мэнд, нийгмийн хамгааллын үйлчилгээг сайжруулах

Арга хэмжээ

Олон нийтийг хамарсан арга хэмжээ зохион байгуулах

Олон улсын туршлага

Олон улсын шилдэг тэргүүн туршлагыг Монголд нэвтрүүлэн нутагшуулахын тулд гадаадын байгууллагуудтай хамтран ажиллах

Мэдээ Мэдээлэл

Ойлголтын зөрүү

Аутизмыг зарим эх сурвалжид “XXI зууны тахал” гэж нэрлэсэн нь бий.... read more

Мэндчилгээ

20 жилийн өмнө Монгол улсад “аутизм” гэдэг үгийг мэддэг байтугай дуулсан... read more

Мэндчилгээ

JCI (Junior Chamber International) нийгэмдээ эерэг өөрчлөлт бүтээх хөгжлийн боломжийг тухайн... read more

Халуун сэдэв: Аутизмын тухай ярилцъя

Дөрөвдүгээр сарыг дэлхий дахинаа "Аутизмыг таниулах сар" болгон зарласан байдаг. Өнөөдөр... read more

0
+
Гишүүн
0
+
дахь жилдээ
0
Арга хэмжээ
0
+
Сургалт